Six Sigma ISO 9001 ToC Lean Kaizen TPM 5S SMED Problem Solving WCM GMP/GHP HACCP ISO22000
Dariusz Dudojć Asysta i Doradztwo
Trener > Konsultant > Doradca > Coach
KONSULTACJE SZKOLENIOWE LIDERÓW - nauka skutecznego działania
 
Witam na mojej stronie!
 
Ponad dziesięć lat prowadzę konsultacje dla organizacji biznesowych oraz instytucji. Specjalizuję się w prowadzeniu indywidualnych oraz grupowych konsultacji szkoleniowych mających na celu rozwój kompetencji liderów oraz zespołów odpowiadających za wprowadzanie innowacyjnych zmian. Posiadam doświadczenie w szerokim spektrum branż oraz profili biznesowych (usługi, produkcja, administracja). Świadczę usługi szkoleniowe oraz doradcze nieprzerwanie od 2003 roku (stan 2013/06/01) szczegóły portfolio.
 
ponad
ponad
ponad
ponad
ponad
ponad
ponad
1000
0500
0200
0180
0140
0050
0010


dni doradczych w projektach wdrożeniowych
dni szkoleniowych
dni audytów zewnętrznych
firm i organizacji
projektów szkoleniowych
wdrożeń standardów w organizacjach
Indywidualnych asyst personalnych 
"Nagroda za efektywną współpracę
oraz rzetelność i profesjonalizm
  przy realizacji projektów"
Progress Project Sp.zo.o

DZIAŁANIA SZKOLENIOWO-DORADCZE
 
Podczas mojej pracy wykorzystuję autorską ścieżkę szkoleniowo-doradczą adekwatną do potrzeb Klienta. Poniżej mój zakres przedmiotowy działań.
 • Total Quality Management
 • Six sigma
 • Lean Manufacturing
 • Kaizen
 • Zarządzanie projektowe
 • TPM
 • Theory of Contraints
 • Balanced Scorecard
 • CAF 2013
 • Canvas
 • Kontrola Zarządcza
 • Budżet Zadaniowy
 • Problem Solving
 • Process Improvement
 • 5S
 • SPC
 • SIPOC
 • Six Sigma Champion-Green-Black
 • Zarządzanie sobą
 • Zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie procesami
 • Just In time
 • Value Stream Mapping
 • ISO 9001/22000
 • Kanban
 • Flow Layout
 • SMED
 • Standardized working process
 • PDSA/PDCA
 • Mixed scheduling
 • Gemba Kaizen
 • WCM
 • Heijunka
 • Makigami Process Mapping
 • Mizusumashi
 • 5G

ASYSTA LIDERSKA

Na bazie swoich doświadczeń zdefiniowałem cechy, umiejętności lidera/członka zespołu, które uważam za istotne i które wzmacniam w czasie moich konsultacji szkoleniowych:
 • Zdolność porozumiewania się. Ma zdolności interpersonalne, wie jak działać w grupie i potrafi prowadzić spotkania. Wie jak utworzyć zespół, słuchać, rozwiązywać konflikty i przekazywać informacje zwrotne.
 • Umiejętności techniczne. Rozumie podstawowe narzędzia naukowe, statystyki oraz użycie danych. Potrafi zorganizować oraz zaplanować projekt. Rozumie techniczne aspekty projektu. Jest skoncentrowany na kliencie i potrafi zadać mu dobre pytania.
 • Umiejętność tworzenia kreatywnej atmosfery pracy. Rozumie, że należy motywować współpracowników do podejmowania działań wykraczających poza utarte szablony, podejmując wyzwania do podważania status quo. Rozumie, że praca emocjonalna oraz kreatywne rozwiązania są skutecznym sposobem na poprawę wydajności organizacji.
 • Umiejętność wyboru drogi rozwoju – tworzenie mapy. Rozumie, że nie ma utartych ścieżek działania, potrafi ocenić obiektywnie rzeczywistość i dokonywać wyborów co do podejmowania dalszych kroków celem skutecznej realizacji założonych celów.
 • Umiejętności treningowe (coachingowe). Potrafi nauczyć innych powyższych umiejętności w drodze indywidualnej asysty oraz treningu.
Jeżeli posiadacie Państwo zbliżone zdanie w temacie niezbędnych umiejętności/cech lidera, potrzebujecie którąś rozwinąć, implementować, udoskonalić ... proszę podjąć wyzwanie wzajemnej współpracy! Ostrzegam, to nie jest program dla wszystkich. Będzie stres i praca ale dla rzetelnych nagroda: skuteczność, efektywność ... satysfakcja. Prowadzę równolegle maksymalnie 4 osoby indywidualnie (lider) wraz z ich najbliższymi współpracownikami (zespół). Jeżeli chcecie Państwo spróbować wspólnie pokonać ograniczenia? Może się spotkamy i zrobimy krok naprzód?
 
 
Zapraszam do kontaktu.
mgr inż. Dariusz Dudojć
 
Wspierane przez Hosting o12.pl
Pokonaj ograniczenia, uruchom asystę. Kontakt